بخش اخبار اجتماعی ایرانیان نیوز :


دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین یکی از سرمایه‌های ملی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران است که بر انطباق مفاد سند تحول ترمیم یافته با مبانی نظری آن تاکید دارد.


ترمیم سند تحول بنیادین بر اساس سه رویکرد «آینده‌نگری، اصلاح و اجرا» صورت می‌گیرد


به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران، از شورای عالی آموزش و پرورش؛ سی و دومین جلسه کمیسیون راهبری تحول بنیادین با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد. 

در این جلسه که به موضوع «اعتبار بخشی کیفی سندتحول بنیادین ترمیم‌یافته» اختصاص داشت، محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین یکی از سرمایه‌های ملی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران است که بر انطباق مفاد سند تحول ترمیم یافته با مبانی نظری تحول بنیادین و وفاداری به محتوای سند فعلی تاکید دارد. 

امانی اظهار کرد: درفرایند ترمیم سند تحول بنیادین بر اساس سه رویکرد مندرج در مصوبه ۹۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر «آینده‌نگری، اصلاح و اجرا» اقدام شده است. 

وی تصریح کرد: برای بروزرسانی و ترمیم سند تحول بنیادین اقدامات اجرایی چون اعلام فراخوان عمومی و نظرسنجی کشوری، انجام پژوهش‌های کاربردی، تشکیل کارگروه‌های تعاملی با حضور صاحبنظران نظام تربیت و تربیت و برخی از وزرای پیشین، انجام مراحل چندگانه اعتبارسنجی، تنقیح مقررات و استلزامات تقنینی سند در کارگروه تخصصی حقوقی، اعمال منویات مقام معظم رهبری در محتوای آن و تطبیق با برنامه توسعه هفتم و… انجام شده است. 

امانی اظهار کرد: «ایجادتناظر بین عناصر سازه‌ای سند تحول، شاخص‌پذیر نمودن اجزا، تقریب آرمان با واقعیت، رفع ابهامات احتمالی، ویراستاری نگارشی و رسایی مضمون، درج شاخص‌های کلیدی منطبق با اهداف عملیاتی، افزودن فصل « مدرسه صالح»، تدوین پیوست مالی سند، تبیین چارچوب نهادی و… از مصادیق ترمیم سند تحول بنیادین است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین پس از اعتبارسنجی ملی از طریق سامانه جامع، در صحن شورای عالی آموزش وپرورش ارائه و بررسی خواهد شد.پایان خبر

نرم افزار موبایل سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،

نرم افزار موبایل سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،

نرم افزار موبایل سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،


تلگرام خبر


منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.