درباره ما

موتور جستجوی خبری ایرانیان نیوز خبر های معتبر و موثق از رسانه های رسمی و مجوزدار کشور با ذکر منبع را جمع آوری و منتشر میکند و تلاش دارد به ارتقای آگاهی های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و … مردم کمک کند.