بخش اخبار اجتماعی ایرانیان نیوز :


جلسات کمیته ترفیع دانشگاه فردوسی مشهد در معاونت آموزشی این دانشگاه برگزار شد و ۳۰۰ درخواست اعضای هیئت علمی متقاضی ترفیع مورد بررسی قرار گرفت.


بررسی ۳۰۰ درخواست اعضای هیئت علمی متقاضی ترفیع دانشگاه فردوسی مشهد


به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران، به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، در این جلسات که در ادامه بررسی‌های کارشناسی برگزار شد، تمامی ۳۰۰ درخواست اعضای هیأت‌علمی متقاضی ترفیع مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. 

همچنین مبتنی بر دستورالعمل فوق‌العاده جهش علمی براساس عملکرد، درصد جهش علمی همه اعضای هیئت علمی تعیین شد.

احکام جدید در هفته جاری صادر خواهند شد.

 پایان خبر

نرم افزار موبایل سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،

نرم افزار موبایل سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،

نرم افزار موبایل سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،


تلگرام خبر


منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.