بخش اخبار اجتماعی ایرانیان نیوز :


مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، تعداد ولادت‌های ثبت شده برحسب چند قلوزایی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.


ثبت بیش از ۲۹ هزار چند قلوزایی در کشور طی ۹ ماه اخیر


به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران، به نقل از مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، بر اساس آمارهای موجود در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۹ هزار و ۷۲۸ مورد چندقلوزایی در کشور به ثبت رسیده است که بر اساس این گزارش تعداد ۲۸ هزار و ۱۴۸ رویداد دوقلو، یک هزار و ۵۰۶ رویداد سه قلو، ۶۴ رویداد چهار قلو وتعداد ۱۰ رویداد پنج قلو بوده است.

بر این اساس حدود ۷/۳ درصد ولادت‌های ثبت شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مربوطه به چند قلوزایی بوده است که استان‌های تهران با ۴ هزار و ۳۱۸ رویداد، خراسان رضوی با ۲ هزار و ۶۲۲ رویداد و خوزستان با ۲ هزار و ۳۵۱ رویداد بیشترین تعداد چندقلوزایی را در کشور به خود اختصاص داده اند.

همچنین بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد ولادت‌ها به تعداد ۲۹۶ هزار و ۸۸۶ نوزاد مربوط به فرزند دوم بوده است که سهم تعداد ولادت‌ها بر حسب مرتبه تولد، ۴/۳۶ درصد مربوط به فرزند اول، ۹/۳۸ درصد مربوط به فرزند دوم، ۶/۱۷ درصد مربوط به فرزند سوم، ۱/۵ درصد مربوط به فرزند چهارم و ۲ درصد مربوط به فرزند پنجم است.پایان خبر

نرم افزار موبایل سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،

نرم افزار موبایل سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،

نرم افزار موبایل سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،


تلگرام خبر


منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.