بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی الیگودرز با اشاره به این که خواسته جامعه پزشکی اجرای تعرفه واقعی خدمات تشخیصی و درمانی است، گفت: جامعه پزشکی به هیچ عنوان خواهان افزایش پرداخت توسط بیمار نیست.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.