بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

رییس دفتر شعر، موسیقی و سرود رسانه ملی گفت : در این دوره توجه ویژه ای به استعداد شهرستان ها خواهیم داشت .

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.