بخش اخبار سیاسی ایرانیان نیوز :

مصوبه خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور ابلاغ شد

مصوبه مربوط به خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.


به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، مصوبه مربوط به خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور با امضای«محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.


هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ دی ۱۴۰۰، به منظور مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور و کاهش تهدیدات جدی زیست محیطی جدی در ایران از قبیل آلودگی، فرسایش، فرونشست و قاچاق خاک و جلوگیری از فقدان آب و خاک و وابستگی کشور، خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را به تصویب رساند.


استقرار حکمرانی مطلوب، یکپارچه و جامع منابع خاک در کشور، افزایش آگاهی های عمومی و آموزش های رسمی و غیررسمی در زمینه ارزش و اهمیت خاک، ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی روش‌های بهره‌برداری از منابع خاک درکلیه فعالیت‌ها و امور زیربنایی، پیشگیری از تخریب و فرسایش خاک، مهار سیلاب ها و تقویت آبخوان ها، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی خاک، احیا و بازسازی منابع خاک آسیب دیده، حفظ و توسعه پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی، پیشگیری و مقابله با هرگونه خروج خاک از کشور و بهینه سازی مصرف نهاده های کشاورزی در منابع خاک، از جمله خط مشی های یاد شده هستند.


پایان خبر

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.