بخش اخبار سیاسی ایرانیان نیوز :

آیین‌نامه تعیین سهمیه ورود مشمولان قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران در هیئت دولت بررسی می‌شود

آیین نامه اجرایی تعیین میزان سهمیه ورود مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دولت بررسی می‌شود.


به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، به موجب ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین بند (الف) ماده (۹۰) قانون برنامه ششم توسعه که آخرین اراده مقنن در تعیین میزان سهمیه ورود مشمولان آن به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه های ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بورس های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی و دوره های دکتری تخصصی، (۵) درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر (۲۵) درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر (۲۵) درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه و (۲۵) درصد از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند.


همچنین تبصره (۱) ماده قانونی یاد شده مقرر می دارد: «در صورتی که سهمیه (۲۵) درصد ایثارگران (مشمول ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و (۵) درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر (۲۵) درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر (۲۵) درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجدالشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی (۲۵) درصد ایثارگران را مازاد بر (۵) درصد مذکور به جانبازان زیر (۲۵) درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر (۲۵) درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد».


در تبصره (۲) ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز آمده: «کسب حداقل (۷۰) درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی می باشد. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری (۷۰) درصد تعیین می شود».


در این راستا و با توجه به ضرورت تعیین ضوابط اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده قانونی مذکور را که توسط این بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.


گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت مراحل بررسی و رسیدگی را طی می کند.


پایان خبر

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.