بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

چین روز پنجشنبه سه ماهواره جدید سنجش از دور را با موفقیت به مدار زمین پرتاب کرد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.