بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

هفتادوپنجمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی نقش علوم پایه در توسعه‌ پایدار اختصاص دارد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.