بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران: پیگیری الکترونیکی شدن خدمات و پزشک خانواده ، اولویت بیمه سلامت است.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.