بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

پژوهشگران پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی شهید بهشتی، با به کارگیری از میکرو ارگانیسم‌های موجود در طبیعت به ساخت پودر‌ها و سامانه‌هایی برای رفع آلودگی نفتی پرداخته اند.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.