بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

پژوهشگر برگزیده دومین جشنواره طب ایرانی، این جشنواره را گام مثبتی در راستای نهادینه کردن طب سنتی دانشگاهی و شناساندن آن به عموم مردم، علاوه بر جامعه علمی دانست.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.