تحکیم و تقویت ارتباط سایپا با جامعه دانشگاهی/ بازتعریف ارتباط گروه سایپا با دانشگاه های کشور/ همکاری مشترک بین سایپا و جامعه دانشگاهی تعریف می شود

بخش اخبار اقتصادی ایرانیان نیوز : مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه تحکیم و تقویت ارتباط بین صنعت و…