بخش اخبار اقتصادی ایرانیان نیوز :

به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران، از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حکمی، هوشنگ محمدی را به سمت رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای محمدی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

سلام علیکم

با عنایت به اهمیت مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها در زنجیره سازمانی وزارت متبوع و نقش تعیین کننده آنها در راهبری تولید و خدمات بخش کشاورزی و با توجه به مسائل و مشکلات مترتب بر مراکز مذکور در ابعاد کارکردی، وظیفه‌ای، زیرساختی، امکانات و تجهیزات و نیز مباحث مربوط به انگیزش شغلی و نیروی انسانی مرتبط و در راستای رفع چالش‌های موصوف بدین وسیله جناب‌عالی به‌عنوان “رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی” منصوب می‌گردید.

برنامه‌ریزی و تصمیم سازی حول محورهای ذیل در جهت تقویت ارکان سازمانی و روانسازی و بهبود جریان انجام امور در مراکز مورد انتظار است:

۱: تدوین و راهبری اجرای طرح ساماندهی و تقویت مراکز بر پایه راهبردهای ذیل:

• تبیین کارکردهای حاکمیتی مراکز در راستای مدیریت بر عرصه‌های کشاورزی، راهبری و توسعه شبکه ترویج (دولتی و غیر دولتی) و نیز تفکیک حدود وظایف مراکز از شهرستان‌ها با همکاری کلیه بخش‌های متولی در وزارت متبوع

• استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی در برونسپاری تصدی مراکز

• تجهیز مراکز و نیروی انسانی مستقر در آنها متناسب با راهبری وظایف بخش کشاورزی

• تدوین و استقرار نظام انگیزش شغلی برای جذب و تثبیت حداکثری نیروی انسانی در مراکز

۲: راهبری اجرای طرح بازنگری در محل استقرار مراکز بر مبنای توسعه کشاورزی آب محور و تولید پایدار در پهنه کشور 

۳: راهبری امور و برنامه‌های مرتبط با ساماندهی، حمایت و تقویت سازمان کار مراکز

مقتضی است ضمن پیگیری اقدامات لازم جهت تشکیل ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی، تمهیدات لازم برای برگزاری منظم جلسات اندیشیده و گزارش اقدامات هر دو ماه یک بار به اینجانب ارائه گردد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.