بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

نشست تخصصی حکمرانی مردمی، الزامات، بایسته‌ها و چالش‌ها با حضور دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت، در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.