بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، از اختصاص مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان کمک هزینه پیوند کلیه خبر داد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.