بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

نتایج آزمایش یک سیستم جذب شوک برای مقابله با زانو درد نشان می‌دهد در هرگام بیش از ۳۰ درصد از اوج نیروی وارده به زانو کاهش می‌یابد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.