بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

قطعه شعر «از ایران نگذشتیم »منتشر شد .

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.