بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

معماری شهری یکی از وجوهی است که هویت بخش شهر ماست، در حال حاضر شهر تهران از بعد معماری بی هویت است.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.