بخش اخبار سیاسی ایرانیان نیوز :

این روزها بیاناتی به نام آموزه‌های دینی حاوی برداشت‌های سطحی و آمرانه با آثار معکوس است

کنشگر مسائل اجتماعی و فعال سیاسی تاکید کرد: این روزها برخی بیانات به نام آموزه‌های دینی مطرح می‌شود که شواهد عینی حاکی از آن است این نوع بیان که معمولا حاوی برداشتهای سطحی و آمرانه است، آثار معکوس و غیرقابل دفاع به جای می‌گذارد… حتی گاهی در اجرای آمرانه، یک معروف مشکوک با یک فعل حرام و منکر قطعی آمیخته می‌شود.


به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، علی ربیعی، کنشگر مسائل اجتماعی و فعال سیاسی، در یادداشتی نوشت: «مرور بیانات آیت‌الله مطهری در این ایام، معرفت امر به معروف و نهی از منکر را به همه ما یادآور می شود.


این روزها برخی بیانات به نام آموزه‌های دینی مطرح می‌شود که شواهد عینی حاکی از آن است این نوع بیان که معمولا حاوی برداشت‌های سطحی و آمرانه است، آثار معکوس و غیرقابل دفاع به جای می‌گذارد. 


 بعضاً، برخی موارد در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به صورت عمده و برجسته مطرح کرده و به گناهی نابخشودنی تبدیل می‌کنند. سپس با استفاده از اثر هاله‌ای در قالب منکری بزرگ تعمیم‌های ناروا داده می‌شود.


حتی گاهی در اجرای آمرانه، یک معروف مشکوک با یک فعل حرام ومنکر قطعی آمیخته می‌شود. این سوالی است جدی که درتزاحم بین ای دو کدام باید انجام وکدام یک باید ترک شود؟


در نتیجه فرد مخاطب، ناخواسته خود را در قالب معروف‌ها تعریف نمی‌کند. این روند جز با غامض و پیچیده‌تر کردن مسئله و افزایش  رویایی‌های اجتماعی ثمر دیگری ندارد و متاسفانه یک امر کاملا فرهنگی را به حوزه سیاست و امنیت سوق می‌دهد.


پایان خبر

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.