بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

معاون گردشگری زنجان از حضور گردشگران خارجی در تکیه حسینی ارمغانخانه خبر داد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.