بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

تیمی از دانشمندان، روشی از یادگیری ماشین برای تجزیه‌ و تحلیل کمّی و مقایسه تصاویر میکروسکوپی پروتئین‌ها در سلول ارائه می‌کند.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.