بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

سید وحید عمادی استرابادی، نویسنده و جامعه شناس مهمان دیشب شبنشینی بود؛ وی در این برنامه به تفاوتهای اشک ممدوح و مذموم پرداخت.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.