بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

برنامه آیین سپاس رادیو فرهنگ این هفته به بزرگداشت شیخ الرئیس ابوعلی سینا اختصاص دارد .

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.