بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

مقرنس یکی از عناصر شاخص در معماری ایرانی است و زیباترین آرایه با فرورفتگی و برجستگی‌هایی از روی نظم و قاعده به شکل قندیل است.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.