بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

مجموعه تلویزیونی «مینا» برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ­با حضور رئیس بنیاد سعدی رونمایی شد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.