بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

کارشناس مدیریت سلامت، اتکا بر فرآیند‌های سنتی و به عبارتی کاغذی را افزون بر ایجاد مشکلات بسیار در برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های سلامت، عرصه‌ای برای سودجویی‌های مختلف دانست.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.