بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

اختلاف ارز ترجیحی و ارز آزاد در دارو؛ به اندازه ای است که توانسته همچنان بازار سوداگران ارز را داغ نگه دارد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.