بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

در بیش از دو سال گذشته، همه گیری کرونا جهان را در نوردیده اما کشورها همه به یک اندازه از آن آسیب ندیده اند. تجربه جهانی نشان می دهد نرخ واکسیناسیون، کیفیت نظام درمانی، پیر یا جوان بودن جمعیت کشور و ژنتیک، همه در میزان تلفات ملی کرونا موثرند اما شاید تاثیرگذارترین مولفه، مدیریت فعال همه گیری کرونا باشد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.