بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

کتاب «زندان زاهر» اثر جدید محمدرضا عابدی شاهرودی است که زندگی امام هفتم، امام موسی الکاظم (ع) را به تصویر کشیده است.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.