بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

محققان موفق به ارائه روشی کارآمد برای ساختمان سازی و کاهش چشمگیر هزینه ها و عملیات محاسباتی مهندسان شدند.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.