بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

بانو ایران دستغیب بهشتی از اهداکنندگان بزرگ آثار تاریخی به کتابخانه و موزه ملی ملک درگذشت.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.