بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: جایگاه «اردو» از منظر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، به عنوان یک موقعیت تربیتی رشد دهنده است.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.