بخش اخبار ورزشی ایرانیان نیوز :

اعلام 2 رای کمیته وضعیت بازیکنان

آرای صادره کمیته وضعیت بازیکنان صادر شد.


به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، آرای صادره به شرح زیر است:


پیرو شکایت برزو کیان از فرشاد جانفزا به دلیل مطالبه وجه پانصد و پنجاه میلیون ریالی، فرشاد جانفزا به پرداخت دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال جریمه نقدی و هزینه دادرسی محکوم شد.


غلامرضا گنجی به دلیل امضای قرارداد فوتبالی به عنوان کارگزار و دریافت مبلغی از بازیکن علیرغم فقدان قرارداد کتبی و ثبت آن، بر اساس قسمت الف بند 2 ماده 12 مقررات ناظر بر فعالیت واسطه ها و نحوه همکاری با آنها مصوب 1397 و باتوجه به عدم سوابق و رعایت جهات تخفیف، به اخطار با درج در پرونده محکوم شد.


 


پایان خبر

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.