بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه از سوی معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان تشکل برتر در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت شد.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.