بخش اخبار بهداشت و سلامت ایرانیان نیوز :

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور گفت: تخصیص ارز ترجیحی تولید را با کندی مواجه کرده است.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.